Dopis Josefa Emlera z 18. 2. 1894 informující o přijetí M. Hórnika za člena Královské české společnosti nauk

Dopis Josefa Emlera z 18. 2. 1894 informující o přijetí M. Hórnika za člena Královské české společnosti nauk

zavřít okno