Sbírka výtvarných prací ukrajinské emigrace

Název Sbírka výtvarných prací ukrajinské emigrace Natalija Gerken-Rusova, Kompozice s vějířem (výřez)
Natalija Gerken-Rusova, Kompozice s vějířem (výřez)
Signatura T-O-UM
Rozsah 480 inventárních jednotek
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ukrajinština, čeština

Významnou skupinou v rámci ukrajinské emigrace žijící v meziválečném Československu byli výtvarní umělci. Mnozí z nich studovali na československých uměleckých školách, již v roce 1923 si však založili vlastní Ukrajinské studio výtvarných umění. To se stalo jednou z nejuznávanějších uměleckých institucí v tehdejším Československu. Poskytovalo systematické vzdělání v oblasti výtvarného i užitého umění a architektury. Jedním z iniciátorů založení studia a jeho prvním ředitelem byl známý ukrajinský historik Dmytro Antonovyč, profesoři pocházeli z řad významných umělců. Studio přitom byl otevřeno každému; studovali zde i Češi, Slováci a příslušníci dalších národností. Svou činnost ukončilo v roce 1952.

Sbírka výtvarných prací ukrajinské emigrace zahrnuje díla 53 umělců. Jde o profesory a studenty Ukrajinského studia výtvarných umění (např. Vasyl Kasijan, Volodymyr Sičynskyj, Jurij Vovk, Halyna Mazepa, Sofija Zarycka-Omelčenko, Kateryna Antonovyč) a další výtvarníky ukrajinského původu, jejichž díla se dostala do fondů Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze (Mykola Bytynskyj, Ivan Kurach, Mychajlo Mychalevyč atd.) a odtud do Slovanské knihovny. V jejím depozitáři byla nalezena v roce 1998. Spolu se sbírkou užité grafiky, jež je zkatalogizována zvlášť, jde o nejrozsáhlejší dochovaný soubor ukrajinského výtvarného umění v České republice a jeden z největších za hranicemi Ukrajiny.

Pro pražskou sbírku jsou charakteristické časté vojenské a patriotické motivy. V řadě děl se obráží osobní válečná zkušenost jejich tvůrců (Ukrajinská haličská armáda, armáda Ukrajinské lidové republiky) a zkušenost z pobytu v internačních táborech. Velmi početné jsou rovněž portréty a drobné skici. Najdeme i návrhy divadelních dekorací (např. Natalija Gerken-Rusova), pozvánky na výstavy a jiné kulturní akce ukrajinské emigrace. Převažuje kresba a akvarel, jiné techniky (např. lept, dřevoryt) jsou zastoupeny vzácněji. Nejrozsáhlejší jsou soubory prací Mykoly Bytynského (jde o největší ucelený soubor jeho děl mimo území Ukrajiny), Mychajla Mychalevyče a Ivana Ivance.

Digitalizované dokumenty jsou dostupné na portálu esbirky.cz.

Katalog sbírky byl vydán knižně v ukrajinštině. Online verze

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek