Ryžkov, Nikolaj Nikolajevič, protojerej – materiály z osobní pozůstalosti

Název Ryžkov, Nikolaj Nikolajevič, protojerej – materiály z osobní pozůstalosti Nikolaj Nikolajevič Ryžkov s manželkou Olgou Alexandrovnou (1913)
Nikolaj Nikolajevič Ryžkov s manželkou Olgou Alexandrovnou (1913)
Signatura T-RYŽ
Rozsah 118 inventárních jednotek; 6 archivních krabic, 1 desky
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ruština, čeština, němčina

Protojerej Nikolaj Nikolajevič Ryžkov (26. 9. 1868–6. 2. 1920) byl kněz a propagátor slovanské vzájemnosti. Vystudoval duchovní akademii v Kyjevě, v letech 1895–1901 žil ve Vídni, kde pracoval na ruském konzulátu a studoval na Filozofické fakultě Vídeňské univerzity. V roce 1901 byl vysvěcen na kněze a ustanoven představeným pravoslavných chrámů v Praze a Karlových Varech. Za jeho působení přestoupilo mnoho Čechů k pravoslaví, zejména z řad starokatolíků. Ryžkov se domáhal povolení českého jazyka pro bohoslužby, vydával české pravoslavné kalendáře a český pravoslavný katechismus a po tři roky vedl matriky pro pravoslavné Čechy. V srpnu 1914 byl jako občan státu, se kterým bylo Rakousko-Uhersko ve válečném stavu, zatčen a po dlouhém procesu odsouzen vojenským soudem ve Vídni k trestu smrti za protistátní činnost a velezradu.

Ruská vláda i církev od začátku Ryžkovova zatčení podnikaly kroky k jeho osvobození. K tomu došlo až v červenci roku 1917 aktem císařské milosti. Nedlouho poté, v lednu 1920, N. N. Ryžkov zemřel v Petrohradě.

Fond N. N. Ryžkova dokumentuje jeho život a práci od devadesátých let 19. století (vysokoškolský index, diplom, fotografie) přes velmi úspěšné působení v Čechách až po uvěznění, soudní proces a smrt. Zvlášť pozoruhodný je rozsáhlý soubor dokumentů z procesu u vídeňského soudu – obžaloba, sešit s Ryžkovovými poznámkami atd. V korespondenci převažuje cizí korespondence týkající se záležitostí pravoslavné církve v Čechách.

Významnou část fondu představuje soubor textů různého typu věnovaných N. N. Ryžkovovi po jeho smrti (nekrology, slavnostní projevy, novinové články apod.), které jsou dokladem o úctě a popularitě, jíž se za svého života těšil.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek