Rodina Bohackých – materiály z osobní korespondence

Název Rodina Bohackých – materiály z osobní korespondence Portrét Valerie Bohacké z roku 1925
Portrét Valerie Bohacké z roku 1925
Signatura T-BOH
Rozsah 19 inventárních jednotek; 1 archivní krabice
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ukrajinština, ruština, polština, čeština

Sbírka korespondence rodiny Bohackých (Pavlo Bohackyj, jeho žena Valerie a jejich syn Oleksandr) obsahuje celkem 203 soukromých dopisů a korespondenčních lístků z let 1920–1937. Nejčastější je korespondence mezi manželi Bohackými, vedená ukrajinsky. Časté jsou rovněž dopisy od příbuzných a známých ze Sovětského svazu a Polska. Podstatná část z nich je psána polsky a rusky. Většina dopisů je psána rukou, několik na psacím stroji. Dopisy mají soukromý charakter, na mnoha místech však obsahují zajímavé zmínky o stavu ukrajinské emigrace v ČSR. Nezřídka se v korespondenci manželů Bohackých objevují informace o fungování různých emigrantských organizací v Praze, četné jsou zmínky o poměrech na ukrajinských gymnáziích v Řevnicích a Modřanech. Dopisy ze SSSR a Polska obsahují informace o životě Ukrajinců v těchto zemích.

Sbírka korespondence manželů Bohackých byla v depozitářích Slovanské knihovny objevena v roce 2002.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek