Fedenko, Panas − materiály z osobní pozůstalosti

Název Fedenko, Panas − materiály z osobní pozůstalosti Panas Fedenko (1893–1981) - fotografie z roku 1921
Panas Fedenko (1893–1981) - fotografie z roku 1921
Signatura T-FED
Rozsah 195 inventárních jednotek; 5 archivní krabice
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ukrajinština, výjimečně čeština, francouzština, němčina a angličtina

Panas Fedenko (1893–1981) byl ukrajinský politik, historik a publicista, jeden z čelních představitelů USDRP (Ukrajinská sociálně demokratická dělnická strana), již zastupoval v Socialistické internacionále. V letech 1917−1918 byl členem Centrální rady, od roku 1921 žil v emigraci. Působil na Ukrajinském pedagogickém institutu a na Ukrajinské svobodné univerzitě v Praze (profesor); během 2. světové války přesídlil do Německa, zemřel v Mnichově.

Písemná pozůstalost zahrnuje materiály z Fedenkova pražského období, ojediněle i starší. Převažují dokumenty soukromé povahy; menší část pozůstalosti tvoří korespondence adresovaná tiskové agentuře Service de Presse Ukrainien, jíž byl Fedenko spoluzakladatelem (1931).

V rámci soukromých materiálů tvoří největší část korespondence od soukromých osob (celkem 100 odesílatelů); nejrozsáhlejším souborem jsou listy od M. Stachiva (157 ks) a Stepana Matvijenka-Sikara (119 ks). Celkem 35 odesílatelů se nepodařilo identifikovat.

Z korespondence přijaté od institucí je nejpočetnějším souborem korespondence od Sionistické informační služby a poradny Solomona Goldelmana (29 ks).

Pouze malý soubor dokumentů tvoří přijatá korespondence Marie Fedenkové; rovněž málo je obrazových materiálů – pouhých 11 fotografií, bohužel jen jedna z nich je popsaná.

Pozůstalost dále obsahuje oficiální dokumenty P. Fedenka, několik zápisníků a „další materiály“: různé poznámky, rukopisy, účetní doklady atd., vesměs dokumenty již neaktuální a postradatelné. Lze předpokládat, že osobně cenné fotografie a písemnosti si manželé Fedenkovi odvezli s sebou do Německa.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek