Ústřední svaz ukrajinského studentstva (1922–1981)

Název Ústřední svaz ukrajinského studentstva (1922–1981)
Signatura T-USUS
Rozsah 23 inventárních jednotek; 1 krabice
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky Zejména ukrajinština

Ústřední svaz ukrajinského studentstva (Central’nyj Sojuz Ukrajins’koho Studentstva – zkráceně CeSUS, 1922–1981), který byl založen v Praze, sdružoval ukrajinské studenty žijící mimo území SSSR. V roce 1934 se jeho novým sídlem stala Vídeň. V čele organizace se do roku 1945 vystřídali Petro Gan, Ihor Fediv, Mykola Masjukevič, Vasyl‘ Orelec‘kyj, Stepan Nyžankivs‘kyj, Jaroslav Baranovs‘kyj, Dmytro Ravyč a Klavdij Bilyns‘kyj.

CeSUS reprezentoval zájmy ukrajinských studentů v úředním a veřejném životě a u mezinárodních subjektů. Jeho hlavním úkolem bylo zakládání organizací a institucí a pořádání kulturních akcí na podporu studentů. CeSUS již v prvních letech existence značně rozvinul svou činnost. Zatímco v roce 1924 sdružoval 18 studentských spolků (s 3 346 členy), v roce 1927 zastřešoval již 32 studentských spolků ze tří kontinentů, konkrétně z Československa, Polska, Německa, Rakouska, Rumunska, Bulharska, Jugoslávie, Francie, Belgie, USA, Kanady a Číny. V meziválečném období šlo patrně v mezinárodním měřítku o nejúspěšnější ukrajinskou organizaci. Díky jeho aktivitám se světová akademická veřejnost blíže seznámila s ukrajinskou problematikou a ukrajinští studenti získali přístup k mnoha zahraničním studentským spolkům a akcím. K tomu jim posloužila členská legitimace, kterou se mohli prokazovat. CeSUS se stal rovněž členem Mezinárodní studentské konfederace (Confédération internationale des étudiants – zkráceně CIE). Vrchol aktivity organizace připadl na konec dvacátých let, v následujících letech začala ztrácet na síle. Po druhé světové válce se CeSUS přestěhoval do Německa a jeho novým sídlem se stal Mnichov. Koncem padesátých let svou centrálu přesunul do USA. V roce 1977 vypukly v jeho vedení spory, po nichž následovala o čtyři roky později likvidace.

Sbírka obsahuje archivní dokumenty z let 1922–1939. Ve složce „Základní dokumenty“ (inv. j. 1) najdeme nájemní smlouvu o pronájmu prostor v Praze z roku 1925. Účetnictví obsahuje pouze 4 listy, rozsáhleji je zastoupena korespondence. Zde stojí za zmínku písemný styk s CIE (inv. j. 5 a 19). Část důležitých údajů obsahuje i složka „Další“ (inv. j. 21–22).

Další archivní materiály týkající se činnosti svazu lze najít v Národním archivu v Praze, ve fondu RUESO (6 krabic), a také v krabici MZV-RPA 369. Na Ukrajině se pak dokumenty týkající se svazu nacházejí ve fondu 3905 v CDAVO Ukrajiny (Centraľnyj deržavnyj archiv vyščych orhaniv vlady ta upravlinnja Ukrajiny) v Kyjevě.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek