Lesja Ukrajinka - sbírka osobní korespondence a korespondence spřízněných osob

Název Lesja Ukrajinka - sbírka osobní korespondence a korespondence spřízněných osob Lesja Ukrajinka (1871-1913)
Lesja Ukrajinka (1871-1913)
Signatura T-LU
Rozsah 270 inventárních jednotek; 12 archivních krabic
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky především ukrajinština

Cesta sbírky osobní korespondence významné ukrajinské spisovatelky Lesji Ukrajinky (1871 – 1913) a jejích rodičů a přátel do depozitářů Slovanské knihovny je neznámá. Dostala se sem pravděpodobně během meziválečného období nebo těsně po konci druhé světové války. Objevena byla roku 1998. V roce 2000 byla sbírka díky prostředkům finančního grantu utříděna, kvalitně uložena a popsána ukrajinskou badatelkou Svitlanou Kočerhou.

Písemný odkaz této sbírky nám umožňuje rozšířit povědomí o rozmanité činnosti Lesji Ukrajinky − literatuře, kultuře a společenských aktivitách. Velkou část sbírky tvoří dopisy adresované švagru Lesji Ukrajinky Mychajlovi Kryvynjukovi, který spolu se svou manželkou Olhou Kosač-Kryvynjuk žil jistý čas v Praze.

Celá sbírka je rozdělena do pěti částí:

  • T-LU1 - osobní doručená i odeslaná korespondence Lesji Ukrajinky z let 1897 – 1912. Obsahuje především dopisy psané M. Kryvynjukovi. Dále jsou sem zařazeny dopisy od bratrů, sester, příbuzných a přátel, kteří psali Lesje Ukrajince.
  • T-LU2 – vzájemná rodinná korespondence Lesji Ukrajinky, její matky, spisovatelky Oleny Pčilky, a otce Petra Kosače. Obsahuje doručené dopisy.
  • T-LU3 – dopisy manžela Lesji Ukrajinky − Klimentija Kvitky
  • T-LU4 – korespondence vědců, spisovatelů, představitelů ukrajinské kultury (I. Horbačevského, I. Puluji, V. Simovyče, O. Kobyljanskoji atd.) rodině Kosač. Obsaženy jsou doručené dopisy.
  • T-LU5 - dopisy adresované M. Kryvynjukovi a dále korespondence jeho přátel, která se bezprostředně netýká činnosti Lesji Ukrajinky, nicméně má veliký význam pro badatele studujícího ukrajinský kulturně-politický život na přelomu 19. a 20. století.

Podstatná část korespondence publikována v edici: Kočerha, Svitlana (ed.): Lysty tak dovho jduť : znadoby archivu Lesi Ukrajinky v Slov’jans’kij biblioteci u Prazi. − New York: Vydannja Sojuzu Ukrajinok Ameryky, 2002. – 307 s. (Shodné vydání též: Kyjiv: Vydavnyčyj centr „Prosvita“, 2003. – 307 s.)

Část dopisů Lesji Ukrajinky adresovaných Mychajlovi Kryvynjukovi publikována v: Kosač-Kryvynjuk, Olha : Lesja Ukrajinka : chronolohija žyttja i tvorčosty. – New York, 1970. – 923 s.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek