Tukalevskij, Vladimir Nikolajevič – materiály z osobní pozůstalosti

Název Tukalevskij, Vladimir Nikolajevič – materiály z osobní pozůstalosti Vladimir N. Tukalevskij (1881-1936)
Vladimir N. Tukalevskij (1881-1936)
Signatura T-Tu
Rozsah 657 inventárních jednotek, 42 archivních krabic
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ruština, vzácněji čeština, němčina, francouzština, polština, italština, finština

Vladimir Nikolajevič Tukalevskij (3. 11. 1881 – 13. 12. 1936) byl historik, filolog, publicista, propagátor zemědělského družstevnictví a zakladatel Slovanské knihovny v Praze.

Narodil se v Poltavě. Studoval nejprve na fyzicko-matematické fakultě Kyjevské univerzity a na zemědělském oddělení Kyjevské polytechniky, později, po přesídlení do Petrohradu r. 1905, na historicko-filologické fakultě petrohradské univerzity. Již v této době začal publikovat v řadě sborníků a časopisů, redakčně spolupracoval s několika vydavatelstvími. K jeho odborným zájmům patřila jednak ruská literatura XVIII. století, Tolstoj a Turgeněv, a jednak propagace a rozvoj zemědělského družstevnictví.

V roce 1919 Tukalevskij s rodinou emigroval do Finska a odtud v roce 1923 přesídlil do Prahy. V listopadu 1924 jej ministerstvo zahraničních věcí pověřilo organizací a vedením nově zřízené ruské knihovny, jež se stala základem současné Slovanské knihovny. V roce 1936 Tukalevského zasáhl moskevský proces s „šestnácti“ (Kameněv, Zinovjev…): jeden z mnoha vyslýchaných o něm prohlásil, že je spolupracovníkem gestapa. Tukalevskij se obvinění bránil, nicméně ke konci r. 1936 mu byl ukončen pracovní poměr ve Slovanské knihovně. Tukalevskij se toho však již nedožil; zemřel 13. 12. 1936. Jeho případ nebyl již nikdy vysvětlen; některými emigranty byl kvůli svým stykům se sovětskými vědci považován naopak za agenta NKVD.

Fond V. N. Tukalevského zachycuje období z let 1865–1936; převažují materiály vztahující se k Tukalevského činnosti v oblasti zemědělského družstevnictví z let 1905–1916 (redakční materiály, zprávy, protokoly apod.). Poměrně bohatý je rovněž soubor dokumentů z finského období. Pražské období a práce V. N. Tukalevského se ve fondu odráží jen zlomkovitě. Pro české badatele může být zajímavý soubor materiálů týkající se moskevského procesu s trockisty a obvinění Tukalevského ze spolupráce s gestapem.

Sbírka je užitečným doplněním archivních fondů, které se nacházejí v pražském Památníku národního písemnictví a v moskevském Státním archivu Ruské federace.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek