Andrejevová, Marija Aleksandrovna – materiály z osobní pozůstalosti

Název Andrejevová, Marija Aleksandrovna – materiály z osobní pozůstalosti Marija A. Andrejevová (1900-?)
Marija A. Andrejevová (1900-?)
Signatura T-AND
Rozsah 4 archivní krabice
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ruština, francouzština, čeština, vzácněji řečtina, němčina, angličtina, latina

Marija Aleksandrovna Andrejevová byla byzantoložka. Narodila se 19. dubna 1900 v Petrohradě. Zde vystudovala všeobecné dějiny na filozofické fakultě, v dalším studiu historie pokračovala v zahraničí, od r. 1922 na Karlově univerzitě v Praze. V červnu 1928 zde nabyla hodnosti soukromého docenta pro všeobecné dějiny. Působila na Filozofické fakultě UK, v Ruské historické společnosti, spolupracovala s Institutem N. P. Kondakova a Slovanským ústavem, publikovala v řadě vědeckých sborníků a časopisů. V letech 1936-1941 pracovala ve Slovanské knihovně. V této době se u ní začaly projevovat příznaky duševní choroby. Poslední zprávy o M. Andrejevové pocházejí z r. 1949, kdy se léčila v Zemském ústavu pro duševně a nervově choré v Praze.

Fond M. A. Andrejevové zahrnuje časový úsek od roku 1920 do roku 1938 a je uložen ve 4 kartonech. Obsahuje především doklady, korespondenci, rukopisy, tisky a malou sbírku fotografií. Korespondence svědčí o bohatých mezinárodních stycích M. A. Andrejevové; vedle početného konvolutu dopisů jejího otce A. Andrejeva se vyskytují jména významných byzantologů.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek