Speciální sbírky Slovanské knihovny

Databáze "Speciální sbírky Slovanské knihovny" (SSSK) zpřístupňuje základní údaje, inventární soupisy a další informace o tomto typu sbírek Slovanské knihovny. Jde o sbírky dokumentů neknihovních nebo neobvyklých knihovních formátů, které nejsou zařazeny do běžného knihovního fondu a nelze je tudíž najít prostřednictvím elektronického katalogu Slovanské knihovny. Patří mezi ně:

  • listinné dokumenty
  • obrazové materiály a výtvarné práce
  • ex-libris
  • plakáty
  • fotografie
  • výběrově kartografické dokumenty
Svjatoslav Hordynskyj; ex libris Ivana Krušelnyckého
Svjatoslav Hordynskyj; ex libris Ivana Krušelnyckého

Databáze SSSK poskytuje seznam všech speciálních sbírek Slovanské knihovny. U sbírek lze najít podrobnější charakteristiku a inventární seznam dané sbírky. Databáze umožňuje fulltextové vyhledávání v inventárních seznamech.

Vlastníkem sbírek je Slovanská knihovna (útvar Národní knihovny České republiky), která je spravuje, zpracovává a zpřístupňuje badatelům.