Speciální sbírky Slovanské knihovny

Databáze "Speciální sbírky Slovanské knihovny" (SSSK) zpřístupňuje základní údaje, inventární soupisy a další informace o tomto typu sbírek Slovanské knihovny. Jde o sbírky dokumentů neknihovních nebo neobvyklých knihovních formátů, které nejsou zařazeny do běžného knihovního fondu a nelze je tudíž najít prostřednictvím elektronického katalogu Slovanské knihovny. Patří mezi ně:

  • listinné dokumenty
  • obrazové materiály a výtvarné práce
  • ex-libris
  • plakáty
  • fotografie
  • výběrově kartografické dokumenty
Ex libris chorvatského slavisty Milana Rešetara (1860–1942), tvůrce rozsáhlé knihovny ragusian
Ex libris chorvatského slavisty Milana Rešetara (1860–1942), tvůrce rozsáhlé knihovny ragusian

Databáze SSSK poskytuje seznam všech speciálních sbírek Slovanské knihovny. U sbírek lze najít podrobnější charakteristiku a inventární seznam dané sbírky. Databáze umožňuje fulltextové vyhledávání v inventárních seznamech.

Vlastníkem sbírek je Slovanská knihovna (útvar Národní knihovny České republiky), která je spravuje, zpracovává a zpřístupňuje badatelům.