Zpřístupňování dokumentů

Základní pravidla zpřístupňování dokumentů z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny se řídí stejně jako pravidla užívání studovny a práce s dokumenty ustanoveními Knihovního řádu Národní knihovny ČR a dalšími předpisy Národní knihovny ČR. Dokumenty lze předložit pouze registrovanému uživateli Slovanské knihovny ve studovně Slovanské knihovny v její provozní době. Všechny výpůjčky daného typu dokumentů jsou prezenční, zpřístupněné dokumenty nesmějí být vynášeny mimo studovnu Slovanské knihovny.

Zpřístupnit ke studiu lze pouze dokumenty ze zpracovaných a popsaných sbírek, jejichž inventární seznamy jsou dostupné v databázi SSSK. Nezpracované sbírky nelze k bádání poskytovat.

Pro expedici žádaných dokumentů je nutné pracovníkům, kteří konají službu v půjčovně Slovanské knihovny, předložit seznam požadovaných signatur a inventárních jednotek (případně další doplňující informace). Požadavky lze zasílat též mailem na adresu: sluzby.sk@nkp.cz. Dokumenty jsou připraveny ve studovně Slovanské knihovny nejdříve následující pracovní den po obdržení žádosti. O připravenosti materiálu bude badatel informován elektronickou poštou. Z důvodů omezených prostorových kapacit lze denně zpřístupnit maximálně pět kartonů (archivních krabic).

Badatel je povinen vyplnit formulář o práci s dokumenty uložený v každé archivní krabici a po ukončení práce krabici řádně odevzdat pracovníkovi konajícímu službu. Badatel je povinen zachovávat pořadí dokumentů, nevyjímat dokumenty z desek a nalezené případy zpřeházených dokumentů hlásit pracovníkovi Slovanské knihovny.

Svjatoslav Hordynskyj; ex libris Ivana Krušelnyckého
Svjatoslav Hordynskyj; ex libris Ivana Krušelnyckého

Pravidla pro pořizování kopií

Pro osobní badatelskou potřebu je možné pořizovat kopie dokumentů z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny bezplatně pomocí vlastního digitálního fotoaparátu (bez použití blesku).

Použití reprografické kopie dokumentu z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny pro jiný účel než osobní potřebu (např. reprodukování v publikaci) podléhá předchozímu schválení Prohlášení o použití kopie pro jiný účel než osobní potřebu.

Poplatek za zhotovení a jedno použití reprografické kopie pro jinou než osobní badatelskou potřebu odpovídá znění Ceníku placených služeb a poplatků Národní knihovny (část 6.6. a 9.6). Poplatek se uhrazuje v půjčovně Slovanské knihovny.

Pravidla a poplatky pro použití reprografické kopie dokumentu z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny pro komerční účely (např. televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály) stanoví individuální smlouva.

Uživatelé mají možnost využít služby zhotovení kopií dokumentů z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny na objednávku.

Pravidla, pokyny a poplatky za použití reprografických služeb Národní knihovny ČR stanovují Pokyny pro využívání reprografických služeb na objednávku (především část Pokyny pro pořizování kopií v NK ČR na objednávku, odstavec C) a Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny ČR.