Zpřístupňování dokumentů

Základní pravidla zpřístupňování dokumentů z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny se řídí stejně jako pravidla užívání studovny a práce s dokumenty ustanoveními Knihovního řádu Národní knihovny ČR a dalšími předpisy Národní knihovny ČR. Dokumenty lze předložit pouze registrovanému uživateli Slovanské knihovny ve studovně Slovanské knihovny v její provozní době. Všechny výpůjčky daného typu dokumentů jsou prezenční, zpřístupněné dokumenty nesmějí být vynášeny mimo studovnu Slovanské knihovny.

Zpřístupnit ke studiu lze pouze dokumenty ze zpracovaných a popsaných sbírek, jejichž inventární seznamy jsou dostupné v databázi SSSK. Nezpracované sbírky nelze k bádání poskytovat.

Pro expedici žádaných dokumentů je nutné pracovníkům, kteří konají službu v půjčovně Slovanské knihovny, předložit seznam požadovaných signatur a inventárních jednotek (případně další doplňující informace). Požadavky lze zasílat též mailem na adresu: sluzby.sk@nkp.cz. Dokumenty jsou připraveny ve studovně Slovanské knihovny nejdříve následující pracovní den po obdržení žádosti. O připravenosti materiálu bude badatel informován elektronickou poštou. Z důvodů omezených prostorových kapacit lze denně zpřístupnit maximálně pět kartonů (archivních krabic).

Badatel je povinen vyplnit formulář o práci s dokumenty uložený v každé archivní krabici a po ukončení práce krabici řádně odevzdat pracovníkovi konajícímu službu. Badatel je povinen zachovávat pořadí dokumentů, nevyjímat dokumenty z desek a nalezené případy zpřeházených dokumentů hlásit pracovníkovi Slovanské knihovny.

Ex libris chorvatského slavisty Milana Rešetara (1860–1942), tvůrce rozsáhlé knihovny ragusian
Ex libris chorvatského slavisty Milana Rešetara (1860–1942), tvůrce rozsáhlé knihovny ragusian

Pravidla pro pořizování kopií

Pro osobní badatelskou potřebu je možné pořizovat kopie dokumentů z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny bezplatně pomocí vlastního digitálního fotoaparátu (bez použití blesku).

Použití reprografické kopie dokumentu z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny pro jiný účel než osobní potřebu (např. reprodukování v publikaci) podléhá předchozímu schválení Prohlášení o použití kopie pro jiný účel než osobní potřebu.

Poplatek za zhotovení a jedno použití reprografické kopie pro jinou než osobní badatelskou potřebu odpovídá znění Ceníku placených služeb a poplatků Národní knihovny (část 6.6. a 9.6). Poplatek se uhrazuje v půjčovně Slovanské knihovny.

Pravidla a poplatky pro použití reprografické kopie dokumentu z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny pro komerční účely (např. televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály) stanoví individuální smlouva.

Uživatelé mají možnost využít služby zhotovení kopií dokumentů z fondu speciálních sbírek Slovanské knihovny na objednávku.

Pravidla, pokyny a poplatky za použití reprografických služeb Národní knihovny ČR stanovují Pokyny pro využívání reprografických služeb na objednávku (především část Pokyny pro pořizování kopií v NK ČR na objednávku, odstavec C) a Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny ČR.