Modzalevskyj, Vadim – materiály z osobní korespondence

Název Modzalevskyj, Vadim – materiály z osobní korespondence Korespondenční lístek jehož autorem byl Mychajlo Hruševskyj (7.12.1913) - T-MODZ 2/11
Korespondenční lístek jehož autorem byl Mychajlo Hruševskyj (7.12.1913) - T-MODZ 2/11
Signatura T-MODZ
Rozsah 17 inventárních jednotek; 1 archivní krabice
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ruština, ukrajinština

Vadim Modzalevskyj (1882 Tiflis – 1920 Kyjev) − historik, genealog a archivář. Pocházel z černigovského kozáckého rodu. Ukončil vojenskou ženijní školu v Petrohradu a později v Kyjevě. Od roku 1906 pracoval jako důstojnický vychovatel kadetského sboru v Petrohradu. V letech 1911–1917 byl ředitelem Muzea ukrajinských starožitností (Muzej ukrajinskoji starovyny) v Černigově a redaktorem časopisu Černigovské archivní komise. Od roku 1918 vedl oddělení archivů a knihoven na Ministerstvu osvěty v Kyjevě. Pracoval rovněž v Ukrajinské akademii věd. Ve svých pracích využíval materiály, které nalezl v ukrajinských a ruských archivech. Napsal řadu děl z oblasti ukrajinské politologie, sociologie, ekonomie a kulturních dějin. Spolu s J. Narbutem a V. Lukomským sestavil v roce 1914 Maloruský erbovník. Zanechal po sobě bohatý archiv, deník z let 1896−1917 a korespondenci.

Sbírka obsahuje 59 přijatých dopisů, které Modzalevskému adresovali jeho kolegové a spolupracovníci. Dále je její součástí 1 odeslaný vlastní dopis, 2 dopisy cizí a 6 tematicky souvisejících materiálů. Dopisy pocházejí z prvních dvou desetiletí 20. století. Nejčastějšími místy, odkud byly posílány, jsou Lvov, Kyjev a Petrohrad. Jazykem dopisů je především ukrajinština nebo ruština.

Sbírka korespondence Vadima Modzalevského byla v depozitářích Slovanské knihovny nalezena na konci 90. let minulého století.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek