Savickij, Petr Nikolajevič – materiály z osobní pozůstalosti

Název Savickij, Petr Nikolajevič – materiály z osobní pozůstalosti Petr N. Savickij (1895–1968)
Petr N. Savickij (1895–1968)
Signatura T-SAV
Rozsah 267 inventárních jednotek, 23 archivních krabic
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ruština, čeština, zřídka němčina, francouzština, polština, angličtina

Petr Nikolajevič Savickij (3. 5. 1895 Černigov – 13. 4. 1968 Praha) – ekonom a geograf, spoluzakladatel a ideolog tzv. euroasijkého hnutí. Absolvoval ekonomickou fakultu polytechnického institutu v Petrohradě, za občanské války se účastnil bojů proti bolševikům a obrany Krymu, byl členem štábu gen. Vrangela. Na konci roku 1920 emigroval. V roce 1921 se během pobytu v Sofii stává spoluzakladatelem (s N. S. Trubeckým a dalšími) tzv. euroasijského hnutí. Od roku 1922 žil trvale v Praze. Působil zde jako docent na Ruské právnické fakultě a jako lektor ruštiny, ukrajinštiny a ruských reálií na pražské německé univerzitě. V letech 1940–1944 byl ředitelem ruského gymnázia v Praze, spolupracoval s Institutem N. P. Kondakova.

Savickij se od svého příchodu do Prahy velmi angažoval v euroasijském hnutí, vedl Pražskou euroasijskou skupinu, v letech 1923–1938 byl vedoucím vydavatelství Jevrorasijskoje knigoizdatelstvo. 21. 5. 1945 byl zatčen sovětskou kontrarozvědkou (SMERŠ), deportován do SSSR a odsouzen na 10 let v pracovních táborech. Po návratu do Československa v roce 1956 již nesměl pedagogicky působit. V roce 1960 pod pseudonymem P. Vostokov vydal v Paříži sbírku patrioticky laděných básní v ruštině, obsahující i verše z doby uvěznění. Za to byl v Československu opět nepodmíněně odsouzen, po intervenci skupiny předních britských a amerických vědců v roce 1962 byl však osvobozen. Zemřel v Praze v roce 1968.

Fond P. N. Savického zahrnuje doklady, korespondenci, rukopisy a materiály tzv. Eurasijského archivu. Korespondence pochází převážně z období po Savického návratu ze SSSR roku 1956, převažujícím jazykem je ruština. Pisateli i adresáty jsou většinou osoby žijící mimo Československo, ať už v Sovětském svazu, západní Evropě či v zámoří. V rámci soukromé přijaté korespondence tvoří největší celek dopisy od etnologa a historika Lva Nikolajeviče Gumiljeva, syna básníka Nikolaje Gumiljeva (33 dopisů). Poměrně rozsáhlé jsou také soubory dopisů přijatých od N. S. Andrejeva (obsahují i listy psané jeho matkou), G. V. Vernadského a N. N. Aleksejeva. Zvlášť je řazena rovněž poměrně bohatá korespondence doručená od příbuzných P. N. Savického. Ve složce rodinné korespondence odeslané stojí za pozornost 47 dopisů, které Savickij napsal své rodině v průběhu roku 1955 z Mordovské ASSR.

Fond rukopisů je velmi různorodý, obsahuje dokumenty od rozsáhlých odborných pojednání přes cca 80 poznámkových sešitů po strojopisy básní včetně básní vzniklých v pracovních táborech. Euroasijský archiv tvoří především sbírka ohlasů na „eurasijské“ publikace v evropském tisku a několik čísel časopisů vydávaných euroasijským hnutím.

V roce 2008 vydala Slovanská knihovna dosud nejúplnější bibliografii prací Petra N. Savického.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek