Jugoslávie v československém tisku (1934–1939): výstřižkový archiv

Název Jugoslávie v československém tisku (1934–1939): výstřižkový archiv Jeden z výstřižků informujících o tragické smrti krále Alexandra I.
Jeden z výstřižků informujících o tragické smrti krále Alexandra I.
Signatura T-JUG
Rozsah 977 inventárních jednotek (zmapovaných dnů)
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky čeština, němčina, slovenština

Sbírka představuje soubor článků vystřihovaných Středoevropskou výstřižkovou kanceláří Argus Praha (Výstřižková kancelář „Argus“, Smetanova 2, Praha-Smíchov) z různých českých a slovenských periodik na objednávku ústředí Československo-jihoslovanské ligy (Washingtonova č. 1/III, Praha II) nebo československé redakce Československo-jihoslovanské revue (Křemencová 6, Praha II).

Jde o výstřižky článků publikovaných v Československu, které se jakýmkoliv způsobem vztahují k Jugoslávii. Výstřižky postihují období od 11. října 1934 do 23. listopadu 1939. Kromě článků v češtině obsahuje sbírka rovněž texty psané německy a slovensky.

Články jsou řazeny chronologicky podle dnů. Každý den tvoří samostatnou inventární jednotku. Výstřižky jsou obvykle vlepeny na čtvrtky papíru s označením novin a dne vydání; čísla stran a autoři textů v převážné většině chybí.

Sbírka je zřejmě pouhým torzem někdejšího archivu Československo-jihoslovanské ligy, které se, neznámo kdy, dostalo do Slovanské knihovny.

Výstřižková služba „Argus“ působila v Praze od roku 1929. Zlikvidována byla z politických důvodů v roce 1948.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek