Veřejný, kulturní a společenský život ruské emigrace (1921–1944): plakáty, pozvánky a letáky

Název Veřejný, kulturní a společenský život ruské emigrace (1921–1944): plakáty, pozvánky a letáky Pozvánka na oslavu donského a kubáňského kozáckého vojska (13. 10. 1933)
Pozvánka na oslavu donského a kubáňského kozáckého vojska (13. 10. 1933)
Signatura T-EP
Rozsah 1301 inv. jednotek, 9 archivních krabic
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ruština, čeština, ukrajinština, němčina, angličtina, francouzština, litevština, polština, estonština, čínština, japonština

Tematicky ucelená kolekce pozvánek na nejrůznější akce pořádané ruskými (v menší míře též ukrajinskými) kulturními, dobročinnými, církevními, politickými, národnostními a odbornými emigrantskými organizacemi.

Dokumenty postihují období let 1921–1947. Geograficky zahrnují především evropské země, v menší míře jsou zastoupeny též pozvánky z území Číny a Austrálie. Největší množství dokumentů má původ v Československu (zde především v Praze), ve Francii (Paříž) a dále v Jugoslávii (hlavně Bělehrad). Menší množství pozvánek dokumentuje kulturní a vědecký život emigrace v Číně, Belgii, Bulharsku, Velké Británii, Německu, Turecku, Estonsku a jinde.

Sbírka obsahuje dokumenty několika druhů: pozvání (adresná i všeobecná), výzvy, oznámení, vyrozumění, písemné zprávy, pozvání s programem, ale též vstupenky, letáky, upoutávky, prospekty, skládané programy, poukázky, inzeráty, reklamy, formuláře i hromadné dopisy – vše, co jakýmkoliv způsobem vypovídá o veřejném životě emigrantů.

Podle země vzniku dokumentů byla sbírka rozdělena do následujících oddílů:

 • T-EP-1 – Belgie
 • T-EP-2 – Bulharsko
 • T-EP-3 – Velká Británie
 • T-EP-4 – Německo
 • T-EP-5 – Turecko
 • T-EP-6 – neobsazeno
 • T-EP-7 – Francie
 • T-EP-8 – Československo
 • T-EP-9 – Estonsko-Litva-Lotyšsko
 • T-EP-10 – Jugoslávie
 • T-EP-11 – Austrálie
 • T-EP-12 – Čína
 • T-EP-13 – Japonsko
 • T-EP-14 – Itálie
 • T-EP-15 – USA a Kanada
 • T-EP-16 – Polsko

Většina pozvánek byla pravděpodobně shromážděna pracovníky někdejšího Ruského zahraničního historického archivu, kam se dostávaly buď od zahraničních agentů, anebo byly do archivu předávány jednotlivci z řad veřejnosti. Nejvíce pozvánek bylo adresováno dlouholetému zástupci ředitele Ruského zahraničního historického archivu a vedoucímu oddělení dokumentů Alexandru F. Izjumovovi.

Většina dokumentů byla inventována v průběhu druhé světové války, kdy byla opatřena oválným razítkem s nápisem „Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv pri Ministerstve vnutrennych děl, otdel dokumentov“, menší část z nich byla razítkem opatřena ještě v předválečném čase, o čemž svědčí nápis na razítcích „Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv pri Ministerstve inostrannych děl, otdel dokumentov“. Některé jsou opatřeny hranatým razítkem s nápisem „Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv“.

Ačkoliv sbírka neobsahuje pozvánky v úplnosti, přesto umožňuje utvořit si představu o tematice i směřování kulturního života emigrantské komunity, o jejích zájmech a činnosti veřejných organizací.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek