Ukrajinská vědecká asociace (1932–1939)

Název Ukrajinská vědecká asociace (1932–1939)
Signatura T-UVA
Rozsah 3 inventární jednotky, 1 krabice
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky především ukrajinština

Ukrajinská vědecká asociace (UVA, 1932–1939), organizace založená v Praze, měla podle původních představ nahradit činnost tří ukrajinských institucí, konkrétně Ukrajinské svobodné univerzity (UVU), Ukrajinské hospodářské akademie (UHA) a Ukrajinského pedagogického institutu M. Drahomanova (UPIMD). Důvodem byla oprávněná obava, že dotyčná zařízení budou muset být z finančních důvodů v dohledné době zlikvidována. Pesimistický scénář se nakonec nenaplnil, činnost ukončil pouze UPIMD, a tak bylo rozhodnuto vytvořit spolek, který by v případě potřeby mohl být rychle transformován v ústav. Prvotní iniciativa k založení subjektu vzešla z UHA, prvním předsedou se stal rektor UHA Borys Ivanyc’kyj. V roce 1936 ho na tomto postu vystřídal Kost‘ Macijevyč.

Hlavním cílem Ukrajinské vědecké asociace byla podpora ukrajinské vědy ve všech odvětvích, výzkum ukrajinské etnografie, kultury, přírody, techniky i hospodářství a styk s mezinárodními subjekty. Zároveň měla organizovat sjezdy, schůze, shromáždění, semináře, veřejné přednášky a referáty, zřizovat ústavy, vydávat vědecké práce, sborníky a periodika a spolupracovat s jinými vědeckými subjekty. V čele asociace měl stát výbor složený z předsedy, místopředsedy, tajemníků a vedoucích oddělení. Dalším důležitým orgánem měla být vědecká rada, která měla řídit odbornou práci asociace, schvalovat přijímání zájemců a navrhovat kandidáty na čestné členy. Asociace však nakonec svou práci rozvinula v daleko menším měřítku a z plánů byl realizován pouze zlomek. Zatímco schůze přípravného výboru se koncem roku 1932 zúčastnilo 43 osob, na výroční schůzi v roce 1934 již bylo přítomno pouze 18 osob. Do nástupu Macijevyče bylo na půdě asociace předneseno pouze 19 referátů a aktivita slábla i pod vedením nového předsedy. V roce 1939 vedení asociace oznámilo německým úřadům, že hodlá dále pokračovat v činnosti, německá policie ji však navzdory tomu rozpustila. Asociaci se nepodařilo obnovit ani po druhé světové válce.

Rozsahem nevelká sbírka zahrnuje archiválie z let 1932–1937. Ve složce „Základní dokumenty“ (inv. j. 1) najdeme stanovy spolku. Účetnictví (inv. j. 2), ač rozsáhlé, obsahuje především méně významné dokumenty. Další archivní materiály týkající se činnosti asociace lze najít v Archivu hlavního města Prahy, konkrétně ve fondu MHMP II – SK.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek