Sbírka plakátů Slovanské knihovny

Název Sbírka plakátů Slovanské knihovny Známý plakát L. O. Pasternaka „Na pomoc obětem války 20.–21. srpna, Moskva“ z roku 1914 (T-P-1-30)
Známý plakát L. O. Pasternaka „Na pomoc obětem války 20.–21. srpna, Moskva“ z roku 1914 (T-P-1-30)
Signatura T-P
Rozsah přibližně 800 plakátů
Stav katalogizace Sbírka se postupně třídí a katalogizuje, zkatalogizované části jsou dostupné badatelům
Jazyk sbírky

Sbírka plakátů Slovanské knihovny obsahuje přibližně 800 jednotek. Kolekce nebyla vytvořena systematickou akvizicí, šlo spíše o příležitostné, nahodilé shromažďování dostupných dokumentů. Základ sbírky a současně její nejcennější část tvoří ruské plakáty z období první světové války, revolučního roku 1917 a z let občanské války v Rusku. Jejich větší část, konkrétně 187 kusů, shromáždil a do Slovanské knihovny předal její zakladatel Vladimir Nikolajevič Tukalevskij. Zbývajících přibližně 100 plakátů týkajících daného tématu věnovali pravděpodobně jednotlivci, kteří prchali i se svými sbírkami z bolševického Ruska. Zastoupeny jsou nejen klasické obrazové plakáty (mezi jejichž autory lze najít L. O. Pasternaka, A. M. Vasněcova. D. S. Moora, V. N. Deniho a další), badatelsky zajímavé jsou též textové plakáty a letáky obsahující různé proklamace a výzvy, které byly často snímány z veřejných vývěsních míst. Textové plakáty mapují zejména období pádu carského zřízení a činnosti Prozatímní vlády a dále období mezi uchopením moci bolševiky a rozehnáním Ústavodárného shromáždění.

Značnou historickou hodnotu mají rovněž sovětské plakáty dvacátých a třicátých let. Mezi autory se objevují slavná jména jako D. S. Moor, V. V. Majakovskij, D. I. Melnikov a další.

Menším počtem jsou zastoupeny plakáty ukrajinské a bulharské (většina vznikla v meziválečném období). Celkem 40 plakátů má tematiku jihoslovanskou. Nejdůležitější z nich pocházejí ze Sarajeva z období občanské války v bývalé Jugoslávii. Samostatně byly vyčleněny plakáty vydané u příležitosti stého výročí úmrtí T. Ševčenka a stopadesátého výročí narození A. S. Puškina. Celkem 70 plakátů pochází z území Čech a Slovenska. Převážná většina jich vznikla v rozmezí let 1948–1989 a jejich tématem jsou různé odborné slavistické akce, československo-sovětské vztahy nebo dobová komunistická propaganda. Sbírka se postupně katalogizuje, inventární soupisy jednotlivých tematických částí jsou průběžně zpřístupňovány badatelům.

Podle tématu, provenience či období byla sbírka rozdělena do následujících oddílů:

 • T-P-1 – Ruské plakáty první světové války
 • T-P-2 – Únorová revoluce a Prozatímní vláda
 • T-P-3 – Bolševický převrat v Rusku
 • T-P-4 – Ruské plakáty občanské války
 • T-P-5 – Sovětské plakáty dvacátých a třicátých let
 • T-P-6 – Sovětské plakáty z období druhé světové války
 • T-P-7 – Sovětské plakáty po druhé světové válce
 • T-P-9 – Ukrajinské plakáty
 • T-P-10 – Ruské plakáty – ostatní
 • T-P-11 – Ruské výukové plakáty dvacátých let
 • T-P-12 – Plakáty vydané Němci za druhé světové války
 • T-P-13 – Plakáty s bulharskou tematikou
 • T-P-14 – Plakáty české a slovenské
 • T-P-15 – Plakáty k výročí A. S. Puškina (1949)
 • T-P-16 – Plakáty k výročí T. Ševčenka (1961)
 • T-P-17 – Plakáty Slovanské knihovny
 • T-P-18 – Plakáty s jihoslovanskou tematikou

Digitalizované dokumenty jsou dostupné na portálu esbirky.cz.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek