Veřejný, kulturní a společenský život ukrajinské emigrace (1915–1947): plakáty, pozvánky a letáky

Název Veřejný, kulturní a společenský život ukrajinské emigrace (1915–1947): plakáty, pozvánky a letáky Maškarní večírek se scénou Athose-Portose-Aramise, styl „Všeobecná krize“; „Komedianti“: hra o 2 dějstvích. Praha, 12. 2. 1929
Maškarní večírek se scénou Athose-Portose-Aramise, styl „Všeobecná krize“; „Komedianti“: hra o 2 dějstvích. Praha, 12. 2. 1929
Signatura T-UEP
Rozsah 1988 inventárních jednotek, 6 archivních krabic, 6 velkoformátových desek
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ukrajinština, čeština, němčina, angličtina, francouzština, lotyština, polština, ruština, srbština, maďarština

Sbírka obsahuje propagační a informační materiály, spojené s veřejnými, společenskými a kulturními aktivitami ukrajinských emigrantů a emigrantských organizací. Časově pokrývá období let 1915–1947. Původně dokumenty shromáždilo Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny, které existovalo v letech 1925–1948 v Praze. Do Slovanské knihovny se sbírka dostala na konci druhé světové války, po zrušení muzea se stala součástí knihovního fondu.

Většinu dokumentů tvoří pozvánky, letáky, programy nebo plakáty k různým společenským, veřejným a sportovním akcím. Součástí sbírky jsou také fotografie, informační a propagační cedule, dokumenty vztahující se k významným osobnostem a událostem. Obsaženy jsou tištěné, tak ručně psané a ilustrované materiály.

Nejstarší dokumenty se vztahují k činnosti Ukrajinců v zajateckých táborech v Rakousku (Freistadt) a Německu (Rastatt, Salzwedel, Wetzlar) v letech první světové války. Nejnovější dokumenty se většinou týkají posledních měsíců existence Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny (Ukrajinského muzea v Praze).

Vnitřně je sbírka členěna do šestnácti geografických oddílů podle zemí vzniku dokumentů. Výjimku představují dokumenty vytvořené na území Haliče, které byly vyčleněny do samostatné části. Do zvláštního tematického oddílu bylo zařazeno také 43 plakátů a pozvánek věnovaných koncertní činnosti Ukrajinské republikánské kapely v letech 1919–1921.

Dle místa vzniku byla sbírka rozdělena do následujících oddílů:

 • T-UEP-1 – Československo
 • T-UEP-2 – Argentina
 • T-UEP-3 – Belgie
 • T-UEP-4 – Čína
 • T-UEP-5 – Francie
 • T-UEP-6 – Jugoslávie
 • T-UEP-7 – Kanada
 • T-UEP-8 – Německo
 • T-UEP-9 – Polsko
 • T-UEP-10 – Halič
 • T-UEP-11 – Rumunsko
 • T-UEP-12 – Rakousko
 • T-UEP-13 – Švýcarsko
 • T-UEP-14 – USA
 • T-UEP-15 – Velká Británie
 • T-UEP-16 – Bulharsko
 • T-UEP-17 – Lotyšsko
 • T-UEP-18 – Ukrajinská republikánská kapela

V rámci jednotlivých geografických skupin se materiály člení podle svého rozměru. Signaturní řada 1–1000 patří dokumentům nejmenšího formátu, což jsou většinou pozvánky, programy nebo dopisy velikosti do formátu A4. Dokumenty středních formátů (přibližně A3) jsou v číselné řadě mezi 1001 a 2000, zbytek, označený čísly nad 2000, představují velkoformátové plakáty. Celkově sbírku tvoří 1381 dokumentů malého formátu, 168 dokumentů středního formátu a 439 velkoformátových plakátů.

V rámci každého oddílu jsou materiály řazeny podle pořadatelské organizace a dále chronologicky.

Díky svému rozsahu a obsahové pestrosti umožňuje sbírka vytvořit si plastickou představu o šíři veřejných aktivit ukrajinské diaspory, ale i o potížích, s nimiž se Ukrajinci setkávali v nelehkých podmínkách emigrace.

Digitalizované dokumenty jsou dostupné na portálu esbirky.cz.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek